fbpx

Vad är ett Ramavtal?

Ramavtal kan användas för de uppdrag som ofta är återkommande men inte helt bestämda. Avtalet anger vilka ramar som gäller för avtalet, därav namnet. Här genomförs först en upphandling av ramavtalet, i vilken ramarna är satta för vad som gäller för perioden. Ramarna gäller för hur avrop sker, hur många som ingår i ramavtalet, priser m.m. och får gälla i max 4 år.

Återkommande markarbeten, måleriuppdrag eller el-service kan vara uppdrag som myndigheten upphandlar via ramavtal. Detta för att kunna avropa aktuella tjänster direkt utan att vänta på en upphandling.

Fördelen med ramavtal är att det är lätt av att avropa för upphandlande myndighet. Nackdel med ramavtal är att det är stängt för nya entreprenörer att komma in.

Vid en upphandling av ett ramavtal kvalificeras och utvärderas anbudsgivarna. Därefter sker tilldelning med efterföljande avtalsspärr. Om ingen överprövar beslutet kan upphandlande myndighet gå vidare och teckna avtal med de entreprenörer som tilldelades avtal enligt tilldelningsbeslutet.

Avrop från ramavtal

Avrop från ramavtal kan ske på olika sätt och detta ska vara tydligt angett i upphandlingen. Vanligtvis sker avrop via rangordning eller förnyad konkurrensutsättning. Rangordningen följer numreringen enligt utvärderingen av anbudet. Det anbudet som offererade lägst pris eller bästa förhållande mellan pris och kvalitet rangordnas som nummer ett osv.

Ibland kan rangordning gälla upp till en viss summa och därefter sker förnyad konkurrensutsättning inom ramavtalsgruppen, den grupp som är angiven i upphandlingen och som tilldelats avtal. Exempelvis uppdrag upp till 200 000 kronor avropas enligt rangordning men för uppdrag därutöver sker förnyad konkurrensutsättning.

Sen finns det ramavtal som avropas genom förnyad konkurrensutsättning från första kronan. Detta kan vara aktuellt om ramavtalet exempelvis avser rivning och ramavtalsentreprenörerna ska offerera ett pris för att riva ett objekt.

Avtalsspärr

Vid förnyad konkurrensutsättning får ramavtalsentreprenörerna räkna på det uppdrag som konkurrensutsätts enligt det som gäller för specifikt uppdrag. Uppdraget måste bestå av den karaktär som ingår i ramavtal, dvs. det måste vara angivet i upphandlingen att denna typ av uppdrag ryms inom ramavtalet. Avtalsspärr kan användas inom förnyad konkurrensutsättning men det är inget krav för myndigheten.

Särskild fördelningsnyckel är också ett möjligt sätt för att avropa uppdrag inom ett ramavtal. Det kan exempelvis vara att avropen ska ske enligt en på förhand bestämd procentsats, först rangordnad får 50 % av avropen tvåan får 30 % och trean resterande 20 %.

Kontakta oss för mer information om Ramavtal

1 reaktion på ”Vad är ett Ramavtal?”

  1. Pingback: Hur vi har hjälpt flertalet mäklarbyråer att vinna ramavtal med offentlig sektor!  - Anbud direkt

Kommentarer är stängda.