Artiklar kring att skriva anbud i offentliga upphandlingar

Vem granskar ditt anbud?

Ett anbud i en offentlig upphandling tar ofta mycket tid och kan ta många resurser i anspråk. Men det är också ganska vanligt att anbudsarbetet är ett ensamt arbete och att ett stort ansvar vilar på en enda person. Denna person kan vara en utpräglad bid manager men det mer vanliga är att det är…

Läs mer här

Vi hjälpte rekrytering- bemanning & omställningsföretaget VitaVis att kvalificera sig i Arbetsförmedlingens kundval Rusta och Matcha

Anbud Direkt har lämnat in ett tjugotal ansökningar för olika kunder i upphandlingen Kundval Rusta och Matcha (KROM) som Arbetsförmedlingen har publicerat. Upphandlingen sker genom en så kallad LOV upphandling. Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att inrätta ett valfrihetssystem där brukaren får…

Läs mer här

Ett dubbelt grattis till vår kund som vann två kontrakt gällande tillfälliga bostäder för Migrationsverket

Att vinna en offentlig upphandling är en härlig känsla, att vinna två upphandlingar på raken – dubbelt så. Vår kund vann två kontrakt tillsammans med vår hjälp för Migrationsverket där upphandlingens område var tillfälliga bostäder. Vi som bolag är tacksamma att få vara med på resor där vi skapar värde, inte minst när omvärlden ser…

Läs mer här

Att vara praktikelev på AnbudDirekt

För oss på Anbud Direkt är det en självklarhet att ta emot praktikelever. Vi anser att det är ett fantastiskt tillfälle att träffa och lära känna morgondagens nya stjärnor inom branschen. Vi får möjligheten att vara med och bidra till lärande och givetvis ser vi alltid en stor möjlighet att så småningom också kunna rekrytera,…

Läs mer här

Hur vi hjälpte reklambyrån United Power att vinna upphandlingen från Falu Energi & Vatten

Anbud Direkt har lämnat in ett tjugotal anbud i kommunikationupphandlingar under 2021. En av dessa var tillsammans med vår kund United Power i det kommunala bolaget Falu Energi & Vattens ramavtalsupphandling för kommunikationstjänster. Målbilden Vi visste att tävlingen kring kontraktet med Falu Energi & Vatten skulle vara tuff och vi förväntade oss, mycket riktigt, hög…

Läs mer här