fbpx

Artiklar kring att skriva anbud i offentliga upphandlingar

Att förstå upphandlingsprocessen: Viktiga steg och hur du navigerar dem effektivt

För att lyckas i offentliga upphandlingar är det viktigt att ha en god förståelse för upphandlingsprocessen och dess olika steg. Nedan följer en översikt över de viktigaste stegen och hur du kan navigera dem på ett effektivt sätt: Identifiera relevanta upphandlingar: Håll dig uppdaterad om aktuella och kommande upphandlingar genom att prenumerera på databaser och…

Läs mer här

Så skapar du ett framgångsrikt anbud: Nyckelfaktorer och tips för att sticka ut

Att lämna ett framgångsrikt anbud i en offentlig upphandling kräver både noggrann planering och en förståelse för vad upphandlande myndigheter värderar. Här nedan är några viktiga faktorer och tips för att öka chanserna att ditt anbud blir framgångsrikt Sex tips för att lyckas bättre Anpassa ditt anbud efter upphandlingens krav och kriterier: Läs igenom upphandlingsdokumenten…

Läs mer här

Introduktion till offentliga upphandlingar: Vad du behöver veta för att komma i gång

Hur hittar man upphandlingar? Offentliga upphandlingar är processen där offentliga organisationer – som kommuner, landsting och myndigheter – köper varor, tjänster och byggentreprenader från privata företag. Att delta i offentliga upphandlingar kan vara en mycket lukrativ affärsmöjlighet för företag, men det kan också vara en utmanande process. I denna artikel kommer vi att ge dig…

Läs mer här

Hur vi har hjälpt flertalet mäklarbyråer att vinna ramavtal med offentlig sektor! 

Bakgrund Även kommuner och myndigheter äger fastigheter som då och då behöver avyttras. När kommuner och myndigheter ska avyttra dessa fastigheter så behöver de professionell hjälp från en fastighetsmäklare.  Det kan handla om ett specifikt objekt som ska avyttras och då gör ofta kommunen eller myndigheten en direktupphandling för just den försäljningen. Detta då värde…

Läs mer här

Direktupphandling

Vid en direktupphandling finns inga formkrav på hur upphandlingen ska genomföras. Det gör direktupphandling till en enkel process utan krav på annonsering eller anbud i visst format. Den vanligaste situationen då direktupphandling används är om det som ska köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen. Värdet ska då understiga 700 000 kr. När kan direktupphandling…

Läs mer här

En halv miljard i en lågkonjunktur

I januari 2020 startade vi Anbud Direkt med ambitionen att fler offentliga kontrakt skulle tilldelas små- och medelstora företag i Sverige framför stora miljardbolag. När vi nu tittar tillbaka på 2022, vårt tredje år, är det med en oerhört stolthet att vi kan konstatera att vi under året har vunnit kontrakt till våra kunder värt…

Läs mer här

Vad är offentliga upphandlingar och hur börjar processen?

Offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg för att säkerställa att myndigheter och organisationer får bra produkter och tjänster till bra priser. Det är också en chans för privata företag att vinna kontrakt och få affärsmöjligheter med offentliga organisationer. Processen börjar med att myndigheten eller organisationen formulerar sina krav och behov, som sedan ska beskrivas i…

Läs mer här

Vad är ett Ramavtal?

Ramavtal kan användas för de uppdrag som ofta är återkommande men inte helt bestämda. Avtalet anger vilka ramar som gäller för avtalet, därav namnet. Här genomförs först en upphandling av ramavtalet, i vilken ramarna är satta för vad som gäller för perioden. Ramarna gäller för hur avrop sker, hur många som ingår i ramavtalet, priser…

Läs mer här

Anbud inom Bygg hus & renovering

I upphandlingar används olika termer. I varu- och tjänsteupphandlingar benämns anbudslämnaren som leverantör men i byggbranschen benämns man som entreprenör. Hur upphandlingen sker kan se lite olika ut beroende på hur myndigheten har valt att arbeta med sina inköp. Det underlättar för myndigheten att ha någon form av avtal att avropa ofta återkommande uppdrag i…

Läs mer här

Anbud i byggbranschen del 1

År 2021 upphandlades drygt 18 000 upphandlingar för ca 800 miljarder kronor. Cirka 4000 av dessa upphandlingar avsåg byggentreprenader.  Är du en entreprenör som vill lämna anbud i en offentlig upphandling av en entreprenad? Offentliga myndigheter är trygga avtalsparter som kan utgöra en säker kund några år framöver. Definitionen av en byggentreprenad enligt LOU 1 kap…

Läs mer här

Vem granskar ditt anbud?

Ett anbud i en offentlig upphandling tar ofta mycket tid och kan ta många resurser i anspråk. Men det är också ganska vanligt att anbudsarbetet är ett ensamt arbete och att ett stort ansvar vilar på en enda person. Denna person kan vara en utpräglad bid manager men det mer vanliga är att det är…

Läs mer här