fbpx

Hur vi har hjälpt flertalet mäklarbyråer att vinna ramavtal med offentlig sektor! 

Bakgrund

Även kommuner och myndigheter äger fastigheter som då och då behöver avyttras. När kommuner och myndigheter ska avyttra dessa fastigheter så behöver de professionell hjälp från en fastighetsmäklare. 

Det kan handla om ett specifikt objekt som ska avyttras och då gör ofta kommunen eller myndigheten en direktupphandling för just den försäljningen. Detta då värde på tjänsten som upphandlas ligger under gränsen för direktupphandling. Du kan läsa mer om direktupphandling på denna länk.

Men kommunen eller myndigheten kan också göra större upphandlingar av ramavtal, läs gärna mer om ramavtal på länken, Det är primärt inom de större ramavtalen som vi har hjälpt flera mäklarbyråer att vinna kontrakt.

Det finns en rad inriktningar på upphandlingar av mäklartjänster. Vi på Anbud Direkt har arbetat både med upphandlingarna som avser traditionella mäklartjänster avseende  BRF:er och småhustomter men även de upphandlingar som också inkluderar kommersiella fastigheter. Det skiljer sig också mycket åt hur upphandlingen utvärderas, ibland är det 100% på pris och ibland är det en kombination av pris och kvalitativa parametrar som arbetsprocess med mera. 

Vad är det som gör att vi vinner? 

Vårt engagemang i alla samarbeten innefattar en rad tjänster som bidrar till att ge kunderna de bästa tänkbara möjligheterna att vinna upphandlingen. Vi projektleder anbudsprocessen, författar texter, utför pris- och marknadsanalyser, kvalitetsgranskar och systemgranskar samt lämnar in anbuden med kundens godkännande. Vi har en erfarna bid managers som driver processen samt en backup som assisterar, det är deras kunskap och expertis som är avgörande för framgång tillsammans med att våra kunder är duktiga inom sitt område.

Pris- och marknadsanalysen är ofta särskilt viktigt i upphandlingar avseende mäklartjänsten då det inte är ovanligt att pris utvärderas högt. Vi är väldigt duktiga på att ta fram analyser som hjälper våra kunder att sätta konkurrenskraftiga priser som inte är onödigt låga men heller inte för höga. 

Vi arbetar även tätt med kunden för att säkerställa att vi presenterar ett solid och genomarbetat anbud avseende alla kraven som ska levas upp till. I många fall handlar det om att analysera underlaget och verkligen förstå vad kommunen sätter stort värde på och anpassa sina svar så att de motsvarar det kommunen efterfrågar. 

När det gäller kvalitetsgranskning och systemgranskning är vår uppgift att säkerställa att anbudet är felfritt, korrekt och i linje med kraven. 

Vår hitrate inom upphandlingar av mäklartjänster är högt och på frågan varför är svaret en kombination av att vi är väldigt duktiga på att guida och hjälpa våra kunder med alla delar som har beskrivits ovan. 

Det finns också en förklaring i att konkurrens avseende upphandling av mäklartjänster är låg, det upphandlas ofta enbart vart 4:e år vilket innebär att många mäklare inte är vana vid att skriva anbud och många gånger missar att det finns en upphandling ute. 

Är du intresserad av att samarbeta med oss för att vinna framtida upphandlingar och ta din verksamhet till nästa nivå? Tveka inte att ta kontakt med oss redan innan vi tar kontakt med din konkurrent.