fbpx

Anbud i offentlig upphandling

Hur skriver man anbud? – En full genomgång av processen och tips

Att förstå anbudsprocessens nyanser är en sak, medan själva skapandet av anbudet kan vara en separat och ibland komplicerad uppgift. Vad är nyckeln till att skapa ett klart, effektivt och tilltalande anbud? Här delar vi med oss av ovärderliga råd för att skapa ett toppklassigt anbud. Vi belyser också vanliga misstag när det gäller anbudsgivning …

Hur skriver man anbud? – En full genomgång av processen och tips Läs mer »

Att förstå upphandlingsprocessen: Viktiga steg och hur du navigerar dem effektivt

För att lyckas i offentliga upphandlingar är det viktigt att ha en god förståelse för upphandlingsprocessen och dess olika steg. Nedan följer en översikt över de viktigaste stegen och hur du kan navigera dem på ett effektivt sätt: Att behärska upphandlingsprocessen är en viktig del av att lyckas i offentliga upphandlingar. Genom att följa de …

Att förstå upphandlingsprocessen: Viktiga steg och hur du navigerar dem effektivt Läs mer »

Så skapar du ett framgångsrikt anbud: Nyckelfaktorer och tips för att sticka ut

Att lämna ett framgångsrikt anbud i en offentlig upphandling kräver både noggrann planering och en förståelse för vad upphandlande myndigheter värderar. Här nedan är några viktiga faktorer och tips för att öka chanserna att ditt anbud blir framgångsrikt Sex tips för att lyckas bättre Varje upphandling är unik Genom att följa dessa tips och fokusera …

Så skapar du ett framgångsrikt anbud: Nyckelfaktorer och tips för att sticka ut Läs mer »

Introduktion till offentliga upphandlingar: Vad du behöver veta för att komma i gång

Hur hittar man upphandlingar? Offentliga upphandlingar är processen där offentliga organisationer – som kommuner, landsting och myndigheter – köper varor, tjänster och byggentreprenader från privata företag. Att delta i offentliga upphandlingar kan vara en mycket lukrativ affärsmöjlighet för företag, men det kan också vara en utmanande process. I denna artikel kommer vi att ge dig …

Introduktion till offentliga upphandlingar: Vad du behöver veta för att komma i gång Läs mer »

Hur vi har hjälpt flertalet mäklarbyråer att vinna ramavtal med offentlig sektor! 

Bakgrund Även kommuner och myndigheter äger fastigheter som då och då behöver avyttras. När kommuner och myndigheter ska avyttra dessa fastigheter så behöver de professionell hjälp från en fastighetsmäklare.  Det kan handla om ett specifikt objekt som ska avyttras och då gör ofta kommunen eller myndigheten en direktupphandling för just den försäljningen. Detta då värde …

Hur vi har hjälpt flertalet mäklarbyråer att vinna ramavtal med offentlig sektor!  Läs mer »

Direktupphandling

Vid en direktupphandling finns inga formkrav på hur upphandlingen ska genomföras. Det gör direktupphandling till en enkel process utan krav på annonsering eller anbud i visst format. Den vanligaste situationen då direktupphandling används är om det som ska köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen. Värdet ska då understiga 700 000 kr. När kan direktupphandling …

Direktupphandling Läs mer »

Vad är offentliga upphandlingar och hur börjar processen?

Offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg för att säkerställa att myndigheter och organisationer får bra produkter och tjänster till bra priser. Det är också en chans för privata företag att vinna kontrakt och få affärsmöjligheter med offentliga organisationer. Processen börjar med att myndigheten eller organisationen formulerar sina krav och behov, som sedan ska beskrivas i …

Vad är offentliga upphandlingar och hur börjar processen? Läs mer »

Vad är ett Ramavtal?

Ramavtal kan användas för de uppdrag som ofta är återkommande men inte helt bestämda. Avtalet anger vilka ramar som gäller för avtalet, därav namnet. Här genomförs först en upphandling av ramavtalet, i vilken ramarna är satta för vad som gäller för perioden. Ramarna gäller för hur avrop sker, hur många som ingår i ramavtalet, priser …

Vad är ett Ramavtal? Läs mer »

Anbud inom Bygg hus & renovering

I upphandlingar används olika termer. I varu- och tjänsteupphandlingar benämns anbudslämnaren som leverantör men i byggbranschen benämns man som entreprenör. Hur upphandlingen sker kan se lite olika ut beroende på hur myndigheten har valt att arbeta med sina inköp. Det underlättar för myndigheten att ha någon form av avtal att avropa ofta återkommande uppdrag i …

Anbud inom Bygg hus & renovering Läs mer »