fbpx

Granska anbud innan inlämning


På Anbud Direkt granskar vi 100-tals anbud åt våra kunder varje år och för detta har vi en detaljerad process där varje steg är viktigt.

Granska anbud är en resurskrävande process

Ett anbud i en offentlig upphandling tar ofta mycket tid och kan ta många resurser i anspråk. Men det är också ganska vanligt att anbudsarbetet är ett ensamt arbete och att ett stort ansvar vilar på en enda person.

Denna person kan vara en utpräglad bid manager men det mer vanliga är att det är en självlärd person som helt enkelt har fått rollen som företagets anbudsspecialist. I många små och medelstora bolag är det också vanligt att det är VD eller försäljningschef som har denna roll.

Säkerställ innan inlämning 

Hur säkerställer ni och kontrollera att ni lever upp till alla SKA-krav, hur säkerställer ni att ni har fyllt i allt korrekt, har ni koll på ev. förtydligande som har kommit via frågor och svar etc?

På Anbud Direkt lämnar vi in 100-tals anbud åt våra kunder varje år och för detta har vi en detaljerad process där varje steg är viktigt. Ett av de viktigaste stegen är anbudsgranskningen och systemgranskning som sker som ett sista steg innan anbudet skickas in till den upphandlande enheten. Vanligtvis genomför vi en noggrann anbudsgranskningen ett par dagar innan sista anbudsdag och det är där vi säkrar upp för våra kunder att vi inte har missat något under anbudsarbetet.

Granska anbud – En detaljerad genomförandeprocess

Granska anbud – En detaljerad genomförandeprocess

Eftersom vi lämnar in många anbud varje år har vi tagit fram en detaljerad genomförandeprocess över vår anbudsgranskning. Så även om du har bra koll och är duktig på att skriva anbud kan det vara mycket värt att få den där sista kollen av externa experter som säkrar alla delar i anbudet. Vi är den där sista garanten som ser till att ert anbud inte blir förkastat pga onödiga fel eller som ser till att anbudet höjer sin kvalitet ytterligare.

Sitter du ensamt ansvarig för att anbudet ska leva upp till alla kraven men är tveksam på om det verkligen gör det. Tveka då inte att höra av dig oss så ser vi till att gå igenom och göra en noggrann anbudsgranskning.

Granskar anbud på en tavla