fbpx

Vad är offentliga upphandlingar och hur börjar processen?

Offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg för att säkerställa att myndigheter och organisationer får bra produkter och tjänster till bra priser. Det är också en chans för privata företag att vinna kontrakt och få affärsmöjligheter med offentliga organisationer.

Processen börjar med att myndigheten eller organisationen formulerar sina krav och behov, som sedan ska beskrivas i ett upphandlingsdokument. Detta dokument publiceras och skickas sedan ut till intresserade företag som kan lämna in sina anbud.

Företagen granskar upphandlingsdokumentet och lämnar in sitt anbud tillsammans med information om exempelvis pris, kvalitet och leveranstider. Myndigheten eller organisationen jämför anbuden och väljer det anbud som uppfyller kraven och är det mest ekonomiskt fördelaktiga sett till exempelvis pris, kvalitet, leveransvillkor, referenser etc.

Viktiga punkter för dig som ska lämna ett anbud

  • Läs igenom upphandlingsdokumentet noga: Det första som gäller är att förstå kraven och behoven som ställs i upphandlingen innan man lämnar in ett anbud. Detta gör det möjligt för företaget att erbjuda en lösning som uppfyller kraven och är konkurrenskraftig.
  • Prissättning: Priset är såklart en faktor i offentliga upphandlingar, det är viktigt att prissätta anbudet på ett konkurrenskraftigt sätt. Det är också viktigt att matcha sin prissättning med kvaliteten och leveransen, samt att inte prissätta anbudet varken för högt eller för lågt. Ett vanligt misstag är att lägga med tjänster/produkter som inte efterfrågas eller utvärderas och som höjer priset i onödan.
  • Leverans och leveranstider: Leveranstider och leveransvillkor är delar som kan vara avgörande i offentliga upphandlingar. Det är viktigt att lämna in ett anbud som ger en realistisk leveranstid och att vara öppen och transparent med leveransvillkoren.
  • Kvalitet: I slutändan är det ofta kvaliteten som väger tyngst i offentliga upphandlingar, även om den generella uppfattningen är annan. Ett anbud som garanterar hög kvalitet har en mycket större möjlighet att vinna.

Vad säger LOU?

Lagen om offentliga upphandlingar är en lag som reglerar hur offentliga myndigheter och organisationer ska köpa in varor, tjänster och entreprenader från privata företag. Syftet med lagen är att säkerställa att offentliga upphandlingar sker på ett transparent och rättvist sätt, samt att upphandlingarna sker till bästa möjliga pris och kvalitet.

Lagen om offentliga upphandlingar innefattar krav på hur upphandlingar ska genomföras, inklusive krav på att upphandlingsdokument ska vara tillgängliga för alla intresserade företag, att anbud ska bedömas på ett objektivt sätt och att det ska finnas möjlighet att överklaga underlaget och/eller beslutet. Lagen säkerställer också att alla företag har lika chans att delta i upphandlingen och att det inte får ske någon diskriminering eller favorisering.