fbpx

Marknadsundersökning och konkurrentanalys

Att ha god kännedom om marknadspriser och sina konkurrenter för att i slutändan offerera rätt pris, är en av de största utmaningarna när det handlar om att färdigställa ett anbud. Det gäller att skaffa sig information om marknadspriserna och hur konkurrenterna kan förväntas agera för att du ska ha ett övertag och öka dina chanser att ta hem affären.

Vi hjälper dig och ditt företag att spara dyrbar tid och resurser genom vår tjänst – marknadsundersökning och konkurrensanalys. Vi erbjuder tjänsten när du är i starten av processen av att svara på en upphandling, men vi finns också behjälplig vid ett första inträde till den offentliga marknaden.

När vi utför en analys tittar vi historiks vad myndigheterna har efterfrågat, vilka krav som ställts och tidigare förfrågningsunderlag. Vilken utvärderingsmodell som användes samt vilka anbudsgivare som deltagit. 

Pris- och marknadsanalys när du ska skriva ett anbud till en upphandling

Vi bistår alltid med en pris- och marknadsanalys åt våra kunder för den aktuella upphandlingen som de ska lämna anbud inom.
Det går till på det sätt att vi letar fram prispunkter och uppgifter från liknande upphandlingar i närtid beroende på upphandlingen som vi har framför oss. Samtidigt får vi en indikation på vilka leverantörer vi förväntar oss lämnar anbud och därmed analyserar vi priser från vår kunds största konkurrenter.

För att guida er rätt i er prissättning använder vi oss av en väl beprövad modell som också tar hänsyn till konkurrenternas antagna prisnivåer samt där andra parametrar läggs in utifrån utvärderingsmodellen som används vid utvärdering av anbud.

Marknadsundersökning och konkurrentanalys – Fristående 

För dig som börjat undersöka möjligheterna för att sälja till kunder inom den offentliga sektorn erbjuder vi även fristående marknadsundersökningar. Vi hjälper dig att kartlägga din befintliga marknad såväl som nya. Med vår analys får du en sammanställning över vilka kommuner, landsting och myndigheter som upphandlar de varor och/eller tjänster som du erbjuder, samt hur konkurrensen ser ut, vilka priser som offereras, vilka leverantörer som har avtalen idag och när det är dags för en ny upphandling.

Genom att du skaffar dig en inblick i vilka upphandlingar dina konkurrenter lämnat anbud, samt vilka kontrakt de tilldelats, kan du identifiera dina konkurrenters viktigaste kunder. Utifrån fakta kan du ta välgrundade strategiska affärsbeslut och prioritera dina affärsmöjligheter både på kort och lång sikt.

Behoven av en analys ser olika ut beroende på vad du som kund har för förväntningar och behov, därav skräddarsyr vi tillsammans med er ett upplägg där er målsättning är i fokus.