fbpx

En halv miljard i en lågkonjunktur

I januari 2020 startade vi Anbud Direkt med ambitionen att fler offentliga kontrakt skulle tilldelas små- och medelstora företag i Sverige framför stora miljardbolag. När vi nu tittar tillbaka på 2022, vårt tredje år, är det med en oerhört stolthet att vi kan konstatera att vi under året har vunnit kontrakt till våra kunder värt nästan en halv miljard kronor.

Konjunkturinstitutet meddelade i sin senaste rapport att Sverige nu går in i en lågkonjunktur. Lågkonjunkturen kommer med all sannolikhet att drabba små och medelstora företag hårdast, vi har redan sett fler konkurser i januari månad än på 20 år.

Säkerställ

Utan tvekan är den säkraste kundbasen man kan ha som bolag i Sverige den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn tecknar vanligtvis fleråriga kontrakt och kommer att fortsätta att beställa i hög- och lågkonjunktur och fakturorna betalas alltid i tid. Av den anledning är vi oerhört stolta över att vårt lilla team på Anbud Direkt har säkrat offentliga kontrakt till våra kunder för ett värde om 464 miljoner kronor under 2022.

Många av våra kunder har aldrig tidigare lämnat in ett anbud. Vi jobbar med mäklarfirman, webbyrån, filmproduktion, bemanningsbolag, rekryteringsfirman – vanliga svenska småföretag helt enkelt.

Totalt handlar det om cirka 40 kontrakt med ett genomsnittsvärde för våra kunder på drygt 10 miljoner kronor. Kontrakten finns i hela Sverige och är med kommuner, regioner och statliga myndigheter likaväl som kommunala, regionala och statliga bolag. 2023 är redan i full gång och vi lämnar fler anbud tillsammans med våra kunder än någonsin tidigare.

Vill ni också ha fler säkra offentliga kontrakt under lågkonjunkturens första år? Hör av dig!