fbpx

Skriva anbud i offentlig upphandling

En anbudskonsult hjälper privata bolag att skriva anbud i offentliga upphandling

Att genomgå en utbildning eller anlita en anbudskonsult eller en anbudsspecialist som hjälp med att skriva anbud i offentliga upphandlingar är ofta första steget i en framgångsrik försäljningsstrategi mot den offentliga sektorn.

För att vinna en offentlig upphandling krävs nämligen inte bara att man skriver ett attraktivt erbjudande utan också att man följer reglerna för offentliga upphandlingar (Lagen om Offentlig Upphandling – LOU). Ett litet slarvfel kan betyda att hela ens arbetsinsats förkastas av upphandlande myndighet och man inte får chansen igen förrän om exempelvis 4 år när ramavtalet igen upphandlas.

En anbudskonsult eller anbudsspecialist är expert på att skriva vinnande anbud och på alla tänkbara sätt minimera risken för fel i anbudsprocessen. En anbudskonsult kan exempelvis agera bollplank i frågor, granska texter eller begära in handlingar anonymt för att säkerställa att man har så goda förutsättningar som möjligt att vinna upphandlingen.

hur en anbudskonsult hjälper att skriva anbud i offentlig upphandling
Business vector created by katemangostar – www.freepik.com

Vad gör en anbudskonsult utöver att skriva anbud?

Anbudskonsulter hjälper anbudsgivaren att öka chanserna för positiv tilldelning i en offentlig upphandling. Anbudskonsulten kan förutom att hjälpa skriva anbud i en offentlig upphandling även granska färdiga anbudstexter, fånga upp slarvfel, projektleda anbudsprocessen eller agera bollplank i kluriga frågor.

En anbudskonsult är expert på LOU – Lagen om Offentlig Upphandling och hur man inom regelverket presenterar sitt anbud så att det ger toppbetyg i tilldelningen.

Alla privata bolag som arbetar med, eller är intresserade av att arbeta med den offentliga sektor kan använda sig av anbudskonsulter. Anbud Direkt är experter på att hjälpa små- och mellanstora företag att lämna vinnande anbud, men även stora koncerner som behöver resursförstärkning av sin anbudsorganisation anlitar anbudskonsulter.

Hur går samarbetet till?

Samarbetet mellan en anbudsgivare och anbudskonsulten eller anbudsspecialisten tar alltid utgångspunkt i anbudsgivarens behov. Oftast agerar anbudskonsulten en kombination av bollplank, projektledare och textförfattare samt kritisk granskare av det färdiga anbud.

Vad kostar det att anlita en anbudskonsult?

Det varierar beroende på uppdragets art och omfång. Vanligtvis utgår ett vanligt konsultarvode för nerlagd arbete, men det sker också att man kommer överens om en provisionsmodell eller en kombination av dessa beroende på hur upphandlingen och förutsättningarna ser ut.

Om ni är intresserade av att få höra mer så kontakta oss gärna på 031-300 07 50 eller genom vår kontaktsida. Vi återkommer med offert inom en arbetsdag.