fbpx

Enkla tips för att vinna fler offentliga upphandlingar

Skriva anbud på tavla

Ofta har man cirka 30 dagar på sig från att upphandlingen publiceras till att det är sista anbudsdag. Oceaner av tid, eller hur?
Nja, faktum är att det tar tid att skriva vinnande anbud, och det kräver en tydlig tidsplan för anbudsarbetet. Därför är vårt absolut bästa tips för att vinna fler offentliga upphandlingar helt enkelt att börja i tid och att redan från början lägga en tydlig plan för tiden ni har disponibel. Du kommer klara det bättre än de flesta av dina konkurrenter genom att följa dessa enkla steg.

7 Enkla tips för att vinna fler offentliga upphandlingar

1. Skriv ut hela förfrågningsunderlaget, ta fram några märkpenna, en anteckningsblock och en penna.
2. Stäng in dig i ett rum där du inte störs. Läs igenom hela underlaget, från pärm till pärm och markera allt som är viktigt i underlaget. Markera gärna frågor med en färg och saker som skall skickas med med en annan färg, det kommer underlätta senare.
3. Skriv löpande ner alla dokument, certifikat, intyg, policies och annat som du skall
4. Skapa en checklista på handlingarna som skall bifogas anbudet. På det sättet kan du kontrollera att allt finns med innan du skickar in anbudet.
5. Skriv ner alla frågor som uppstår i ditt anteckningsblock.
6. Nu tar du fram kalendern. Markera när sista anbudsdag är och när det är sista dag att ställa frågor. Planera sedan in när du skall ta fram de olika dokumenten. Kom ihåg att det är väldigt vanligt att flera frågor uppstår när man arbetar med materialet så det är bra att du hinner börja på alla dokument innan tiden för frågor och svar går ut.
7. Skicka iväg alla frågor som du har skrivit ner i ditt anteckningsblock via frågor och svar.

Knyt ihop det på slutet

Nu har du en tydlig uppfattning av vad som skall produceras och du har lagt en tidsplan – du har redan ett försprång gentemot många av dina konkurrenter i anbudet.
Vi brukar förespråka att använda någon typ av digital anslagstavla för att strukturera upp anbudsarbetet. Speciellt om man arbetar med många anbud parallellt, men det går precis lika bra att göra arbetet analogt med papper och penna. Viktigast av allt, sätt igång med arbetet direkt och ta gärna hjälp av oss på Anbud Direkt om ni vill ha hjälp med anbudsskrivande!