fbpx

Stort grattis till vår kund som i veckan vann ett ramavtal inom bemanning!

Sören pratar i telefon om att skriva anbud

Vi på Anbud Direkt nåddes precis av den goda nyheten att ännu en kund till oss vunnit ett avtal. Framgångsreceptet var en kombination av att med vår hjälp erbjuda ett konkurrenskraftigt pris, samtidigt som de fick höga poäng på de utvärderande delarna. Kontraktet är värt cirka nio miljoner årligen de närmaste fyra åren! 

Framgångsreceptet

Just kombinationen av konkurrenskraftigt pris tillsammans med en väl beskriven genomförandeplan är det vi ser skapar de största framgångarna. Det är sällan man som anbudsgivare kan prisa in sig för att vinna en upphandling om man inte har kapaciteten att leverera med rätt kvalitetet på det som efterfrågas. Enligt vår erfarenhet är det oftast inte aktören med de högsta anbudspriserna som vinner, utan det viktiga är kombinationen och balansen av rätt pris och bra kvalitet som är avgörande.

I detta uppdrag gjorde vi tillsammans med kunden en gedigen prisanalys av konkurrenterna. Detta för att skapa oss för de bästa tänkbara förutsättningarna att sätta ett pris som vi med stor säkerhet vet är konkurrenskraftigt och samtidigt ligger på en nivå som är accepterad av ledningen hos vår kund.

Något som är viktigt att tänka på

Priset du sätter i anbudet kommer till stor del att följa med under de närmsta fyra åren. Därför är det viktigt att tänka både en och två gånger innan du spikar ett anbudspris. 

Förutom att sätta rätt pris la vi ett stort fokus på att förstå den upphandlande myndighetens verkliga behov. Detta gör vi genom att läsa mellan raderna i upphandlingsunderlaget, tolka och spegla det som efterfråga samt att ställa relevanta frågor till myndigheten. 

Vi gick även utanför upphandlingsunderlaget och letade information om myndigheten via andra kanaler som hemsidan och nyhetsartiklar –  allt handlar om att skapa en så stor förståelse som möjligt för uppdraget.

Vi gick även utanför upphandlingsunderlaget och letade information om myndigheten via andra kanaler som hemsidan och nyhetsartiklar –  allt handlar om att skapa en så stor förståelse som möjligt för uppdraget.

Det är som en vis personen en gång sa; “den som vet mest vinner mest”.

Vill även du veta hur vi kan hjälpa ditt bolag att lyckas bättre med offentlig upphandling? Tveka inte att kontakta oss på Anbud Direkt så undersöker vi era förutsättningar!