fbpx

Hur hittar man offentliga upphandlingar?

Om ni vill börja att arbeta med offentliga kunder så är första frågan hur hittar man offentliga upphandlingar? Det härliga vid offentliga upphandling är just att de är offentliga och därmed enkelt går att söka fram i diverse sökvertyg (mer om dessa strax) om man vet hur man skall söka.

Var finns annonserna om offentliga upphandlingar?

Alla upphandlingar som uppnår ett visst värde skall publiceras på ett så sätt att de konkurrensutsättas effektivt. Därför väljer de flesta upphandlande myndigheter att publicera upphandlingarna i en allmän tillgänglig databas som gör det enkelt för privata bolag att söka och hitta offentliga upphandlingar.

Upphandlingarna publiceras med en kort beskrivning, basdata om upphandlingen (deadline, upphandlande enhet, eventuellt värde, koder för sökord etcetera). Denna information publiceras till olika databaser, ofta används även TED som tillhandahålls av EU-kommissionen.

Därutöver publiceras upphandlingen ofta på den upphandlande enhets egna hemsida. Det kan därför vara en bra idé att gå in och prenumera på dessa publicering i den lokala kommun exempelvis, så att ni inte missar när er egna kommun publicerar en upphandling inom ert område.

Sökverktyg som kan hitta offentliga upphandlingar

När en upphandling publiceras en offentlig databas, exempelvis TED så plockas den upp av massa andra databaser som tillhandahålls av privata aktörer. Dessa privata aktörer erbjuder automatisk annonsbevakningar så att ni får en notis när en ny publicering görs inom ert område (geografiskt och/eller bransch).

Vi på anbud direkt använder samtliga men främst Opic som tillhandahålls av Visma och fungerar väl tillsammans med Tendsign som anbudsverktyg. Även e-avrop, kommersannons och mercell är vanligt förekommande.

Stora ramavtal inom ditt område

Inom vissa branscher finns det några stora ramavtal som oftast upphandlas av en inköpscentral eller av flera myndigheter som går ihop. Det kan vara bra en bra idé att undersöka om sådana finns inom ert område och sedan se till att ni bevakar när nya upphandlingar publiceras.

Ett bra ställe att börja är SIC (Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet) som upphandlar gigantiska upphandlingar åt samtliga myndigheter inom Sverige, här kan affärerna vara i miljardbelopp och det är inte ovanligt att se hundratals anbudsgivare.

Även SKL Kommentus (Sveriges Kommuner och Landsting) upphandlar varje år några stora ramavtal som flera kommuner och landsting i Sverige använder sig av istället för att göra egna upphandlingar.

Inte allt (men nästan) publiceras

Om inköpsvärdet av en upphandling är lågt (under drygt en halvmiljon per år) så kan upphandlande enhet välja att inte publicera en vanlig upphandling, utan istället göra en direktupphandling. Direktupphandlingar fungerar mycket likt inköp från den privata sfären, man kontaktar ett antal leverantörer och begär in offerter som man sedan jämför.

Det finns fortfarande en del regler som upphandlande myndighet måste förhålla sig till, men över lag är det en mycket enklare process.

Fördelen med en offentlig upphandling är arbetet för att få tag i dessa avtal liknar traditionell sälj. Nackdelen är att de oftast kräver en aktiv bearbetning för att få ta del av underlaget.

Avslutningsvis

Så om ni vill starta er resa med offentliga upphandlingar så vet ni nu hur man hittar offentliga upphandlingar.

Ett bra första steg är att gå in på opic.com och använd deras gratis sökverktyg för att få ett överblick över vilka upphandlingar som finns ute. Ni är också välkomna att höra av er till oss. Vi kan hjälpa er att göra skräddarsydda bevakningar och granskningar av publicerade underlag för att säkerställa att ni går på rätt upphandlingar.

Lycka till!