fbpx

Direktupphandling

Vid en direktupphandling finns inga formkrav på hur upphandlingen ska genomföras. Det gör direktupphandling till en enkel process utan krav på annonsering eller anbud i visst format. Den vanligaste situationen då direktupphandling används är om det som ska köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen. Värdet ska då understiga 700 000 kr.

När kan direktupphandling användas? 

Direktupphandling kan användas i fyra situationer: 

  • Om upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen 
  • I vissa i lagen särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten (den upphandlande organisationen) får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering 
  • Om det finns synnerliga skäl 
  • Vid en anskaffning som är nödvändig för att tillgodose ett angeläget behov som har uppstått till följd av överprövning.

Fördelar med direktupphandling inkluderar hastighet och effektivitet. Eftersom direktupphandling är en mindre formell process jämfört med andra typer av upphandling, kan det genomföras snabbt och med mindre administrativa kostnader. Det kan också bidra till att minska tiden och kostnaderna för företag som är involverade i upphandlingsprocessen.

En annan fördel med direktupphandling är att den kan ge möjlighet till mer flexibilitet i upphandlingsprocessen. Eftersom det finns färre begränsningar i direktupphandling kan upphandlande myndigheter välja en leverantör som kanske inte är det mest ekonomiska valet, men som kan ge mer värde i form av andra faktorer, som kvalitet eller innovation.

Det finns dock även nackdelar med direktupphandling som bör beaktas. En av de största nackdelarna är risken för korruption eller partiskhet i urvalet av en specifik leverantör. Eftersom direktupphandling inte är en öppen konkurrensprocess kan det finnas en högre risk för upphandlande myndigheter att välja leverantörer som är mer fördelaktiga av andra skäl än ren objektiva kriterier.

En annan nackdel med direktupphandling är att det kan leda till högre kostnader för myndigheter och skattebetalare, eftersom det inte finns någon konkurrens för att sänka priserna. Detta kan innebära att de ekonomiska fördelarna med direktupphandling inte är lika stora som vid andra former av upphandling.

1 reaktion på ”Direktupphandling”

  1. Pingback: Hur vi har hjälpt flertalet mäklarbyråer att vinna ramavtal med offentlig sektor!  - Anbud direkt

Kommentarer är stängda.