fbpx

Ett dubbelt grattis till vår kund som vann två kontrakt gällande tillfälliga bostäder för Migrationsverket

Jakob i fåtölj om att skriva anbud

Att vinna en offentlig upphandling är en härlig känsla, att vinna två upphandlingar på raken – dubbelt så. Vår kund vann två kontrakt tillsammans med vår hjälp för Migrationsverket där upphandlingens område var tillfälliga bostäder.

Vi som bolag är tacksamma att få vara med på resor där vi skapar värde, inte minst när omvärlden ser ut som den gör. Att arbeta med upphandling och hjälpa våra kunder att lämna anbud till offentligt sektor inom områden som gynnar samhället i stort och som uppskattas av människor, inte minst av människor som lever på flykt är en drivkraft som vi motiveras av.

Research inför upphandlingen

Ett första steg är naturligtvis att läsa underlaget, analysera och läsa underlaget igen. Hur ser behovet ut för myndigheten och vad är det som efterfrågas?

Upphandlingen från Migrationsverket var omfattande, med tuffa krav för att godkännas. Bland annat skulle relevant lagfart, luftflödesprotokoll, samarbetsavtal, brandskyddsdokumentation, med mera finnas med i anbudet. Därför var kvalitetsgranskningen av alla handlingar extra viktigt för att säkerställa att anläggningarna gick igenom Migrationsverkets kontroll.

Ett viktigt verktyg under upphandlingen blev att titta på tidigare upphandlingar inom området. Vad har efterfrågats och skiljer sig behovet från nu än mot tidigare upphandlingar? På vilket sätt kan vi ta lärdom av historien?

Även om frågor och svar alltid är av prioritet blev funktionen extra viktigt för att säkerställa att vår kund fick till sig alla förutsättningar och såklart att säkerställa att vi tillsammans med kunden skickar in ett anbud som checkar av behovet.

Av erfarenhet vet vi att många företag tycker det är svårt att lämna anbud till offentlig sektor och om du känner att du sitter på en lösning till någon av Sveriges myndigheters behov men inte riktigt vet hur du ska nå fram? Kontakta oss, vi hjälper dig!