fbpx

Upphandlingar inom IT-branschen

Att hänga med i den teknologiska utveckling och ha säkra, stabila, IT-lösningar i framkant är viktiga inom alla branscher. Inte minst för våra kommuner, regioner och myndigheter som har samhällsviktiga uppdrag.

Därför är upphandlingar inom IT-branschen otroligt vanliga. Den offentliga sektorn upphandlar IT-konsulter, IT-drifttjänster, programvaror, teknisk utrustning och telefoni- och datakommunikationer värd miljardbelopp varje år. De största upphandlingar kommer från Kammarkollegiet, Adda (tidigare SKL Kommentus), Region Stockholm m.fl.

Varje månad publiceras det 150-200 upphandlingar inom IT i Sverige. Trots detta så har de flesta IT-bolag vi pratar med inte ens en bevakning av segmentet och ingen utpräglad strategi för hur man arbetar med den offentliga sektorn. Istället tar man uppdragen via mäklarbolag när priserna är mer pressade och konkurrensen är betydligt hårdare.

Vi hjälper er med upphandlingar inom IT-branschen

Vi förespråkar att få projektleda hela anbudsprocessen och därför är första steg att sätta samman en projektplan för anbudet som förtydligar vad som skall göras, av vem och till när och bokar in ett uppstartsmöte.

Eftersom vi har konsulter med bakgrund från IT-branschen kan vi bistå i en stor del av det skrivande arbete och vi säkrar kvalité av kundens texter genom att ge löpande kvalitativ feedback under arbetets gång, som är kopplat till kraven och utvärderingen i upphandlingen. 

Med vår expertis och erfarenhet inom branschen kan vi hjälpa kunden att  läsa “mellan raderna”, tolka och ställa frågor till upphandlaren kring anbudet.

Cirka en vecka innan sista anbudsdag kvalitetsgranskar vi hela anbudet. Det innebär att två kvalificerade anbudsspecialister går igenom hela anbudet, läser underlaget en gång till och säkerställer att allt som efterfrågas finns med. Vi säkrar  att anbudet är tydligt och konsekvent svarar på alla frågor som upphandlaren ställer.

Dagen innan deadline har kunden således ett färdigt anbud som är vattentät och håller hög kvalitet. Vi laddar upp i systemet och dubbelkollar allt en sista gång. Nu återstår kunden sista insats, att logga in i anbudsportalen och skicka in anbudet.

Sören i soffa med laptop med upphandlingar inom it-branschen

Vart hittar man offentliga upphandlingar inom IT-branschen?

 

Det finns ett antal verktyg på marknaden, bland annat Mercell Opic (opic.com), Pabliq (pabliq.se) och Offentliga upphandlingar (offentligaupphandlingar.se). Vi använder Mercell Opic som har en gratisversion med en begränsad sökfunktionalitet men där man kan söka på upphandlingar som finns ute (https://www.opic.com/upphandlingar/

Vi bevakar marknaden åt de flesta av våra kunder och skickar löpande intressanta affärer som vi tror passar vår kund. Skulle du vilja att vi ser över era möjligheter i IT-branschen tillsammans så är du välkommen att höra av dig!